Acasă

Bun venit pe site-ul nostru!

Despre noi:

„Asociaţia ,,O Viaţă Nouă – pe teritoriul României” (înființată în 2011) este o organizaţie nonprofit, înființată în scopuri caritabile, pentru a acorda ajutor moral și material celor bolnavi sau aflaţi în nevoie, fără deosebire de vârstă, sex, naţionalitate sau apartenenţă religioasă.

În realizarea acestui scop, Asociaţia își propune ca obiective acordarea de ajutoare materiale (în bani, hrană, obiecte de îmbrăcăminte), de asistență și sprijin moral.

Pentru îndeplinirea scopului său, Asociaţia va îndeplini în special următoarele activităţi principale: de a strânge fonduri băneşti şi bunuri materiale (mobile şi imobile), produse alimentare şi nealimentare, produse industriale, terenuri intravilane şi agricole, combustibil de la persoane fizice şi juridice române sau străine, conform legii; de a desfăşura activităţi de întrajutorare pentru dezvoltarea economică, culturală şi socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, tradiţiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, asistenţă socială, ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor, asistenţa oamenilor defavorizaţi fizic, a copiilor şi persoanelor în vârstă, activitatea de tineret, sporirea cunoaşterii şi participării civice, protejarea mediului şi naturii, sprijinirea religiei şi a valorilor umane, susţinerea bunăstării sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi infrastructurii, sprijinirea sportului.” (extras din statut)

Activităţi recente: în lucru

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe